Příměstské tábory

Podzimní prázdniny 2019

28.10. - 30.10. (Po - St)

OBSAZENO

Pokud budete mít zájem, rádi Vás zapíšeme jako náhradníky. Pište na: nakonich@email.cz

 098002019DSC-0114018026

Tábory s intenzivním jezdeckým výcvikem jsou vhodné jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé jezdce ve věku 6 – 16 let.

Rámcový program

Začátek každý den v 9:00 v areálu jezdecké školy, konec v 16:00.

-      Po individuální domluvě lze děti dovézt dříve.

Děti jsou rozděleny podle pokročilosti a věku do skupinek. Každá skupinka má hodinový jezdecký výcvik dopoledne i odpoledne, mimo to doplňkový program.

Dopoledne seznámení s koníky, čištění, sedlání a příprava koní. Každý má přiděleného svého koně, začínající jezdci i vodiče, který jim s koníkem pomáhá a vede ho. Jezdecký výcvik probíhá na jízdárně a na lonži – začínající jezdci se na konících rozcvičí, naučí se správný sed a základní ovládání koně. Pokročilejší jezdci pokračují ve výcviku dle svých schopností.

Skupinka, která zrovna nejezdí, má speciální program – rukodělné výrobky, hry s koňskou tématikou, praktické ukázky zacházení s koněm apod.

Po obědě následuje teoretická příprava – krátká videa, filmy o koních, obrázkové prezentace - péče o koně, barvy a plemena. Připravený je i terčový závod po lese s otázkami.

Po přestávce je odpolední ježdění - jízdárna nebo vyjížďka do lesa, hry a soutěže s koňmi, další zábavný program. V případě nepříznivého počasí bude zajištěn doplňkový program v klubovně.

Jezdecký výcvik probíhá na dvanácti spolehlivých školních koních pod vedením zkušených instruktorů, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi i koňmi. Výcvik vede kvalifikovaný instruktor s cvičitelským průkazem.

Na táboře jsou kvalifikovaní zdravotníci.

 

Jídlo (oběd, svačina) i pití (teplé, studené nápoje) zajištěno.

S sebou

- jezdecká přilba (může být cyklistická)
- dlouhé kalhoty (rajtky, elasťáky, chapsy)
- pevná sportovní obuv (jezdecké boty, zavazovací botasky s tvarovanou podrážkou). Není možné jezdit v botkách na suchý zip, nebo v botách s rovnou podrážkou!
 

Cena tábora: 1 800 Kč / Po - St

jednotlivé dny: 700 Kč/den

Hlásit se můžete na: Obsazeno

 

Těšíme se na Vás!

  aktuality-kurzy

 

Šemík - Sdružení při dětské jezdecké škole 
Řícmanice
pořádá příměstský tábor 

KOUZELNÝ LES

V termínech:
15.7.-19.7.2019
22.7.-26.7.2019
29.7.-2.8.2019

Přihlášky a bližší informace:
www.nakonich.cz
www.skolkasemicek.cz
tel. +420 737 850 446
e-mail: velkajana@seznam.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V MORAVSKÉM KRASU

LOGO EU“

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006914

Letní příměstský tábor 2019 „KOUZELNÝ LES“

Zahajujeme zápis na Letní příměstské tábory „KOUZELNÝ LES“ pro děti od 3 do 8 let.
Termíny konání:
15.7. – 19.7.2019
22.7. – 26.7.2019
29.7. – 2.8.2019
Cena 2.300,-Kč

Vyplněnou a podepsanou „Přihlášku“ zašlete na mailovou adresu
velkajana@seznam.cz

Příměstské tábory v Moravském krasu jsou spolufinancované Evropskou unií v Operačním programu Zaměstnanost.

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Výzva č. 47 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Název projektu: Příměstské tábory v Moravském krasu

Cílem projektu je nabídnout pomoc rodičům pečujícím o děti školního a předškolního věku, kteří mají problém v době školních prázdnin zajistit péči o děti tak, aby mohli pokračovat v pracovním procesu. Tato pomoc bude poskytována provozováním příměstského tábora. Odborný personál, kvalitní program a dlouholeté zkušenosti Šemíka – sdružení při dětské jezdecké škole s pořádáním volnočasových aktivit pro děti tvoří dobrý základ pro úspěšnou realizaci projektu. Příjemce zajistí skupině rodičů dětí předškolního a školního věku v době školních prázdnin a omezeného provozu mateřských škol kvalitní program a péči tak, aby rodiče mohli dále vykonávat svoji pracovní činnost bez obav o bezpečí dítěte.

Šemík – sdružení při dětské jezdecké škole již disponuje zázemím pro pobyt dětí v případě špatného počasí, odpočinek dětí a pro některé programy. Využije stávající zázemí Lesní mateřské školky a Dětské jezdecké školy. Zde se nachází dvě klubovny, vybavená jurta, sociální zařízení včetně sprchové koutu. Školková zahrada disponuje dětským hřišťátkem, zahradou s vyvýšenými záhony, malým lesíkem a pískovištěm. Vše se nachází v bezprostřední blízkosti lesa. V případě zájmu lze využívat víceúčelové hřiště a koupaliště v Řícmanicích. Dojde tedy pouze k pořízení chybějícího vybavení příměstského tábora a dále již budou hlavní náplní projektu samotné příměstské tábory.

Projekt bude trvat 36 měsíců. Každý rok realizace proběhne 5 turnusů příměstských táborů – 4 v letních měsících a 1 v době jarních prázdnin. Cílů projektu bude dosaženo do data ukončení realizace projektu, tedy do 30. 6. 2020. Výstupem projektu bude 100 pracujících či studujících rodičů, kteří díky pobytu dítěte v příměstském táboře nebudou muset řešit hlídání dítěte v době jarních a letních prázdnin.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 494 250,00 Kč

Termíny konání:

1.turnus: 15.7.-19.7.2019

2.turnus: 22.-26.7.2019

3.turnus: 29.7.-2.8.2019

 

Co Vaše děti čeká:

  • spoustu pohybu, dovádění a smíchu
  • péče o koníčky, jízda na koních a nějaká ta teorie
  • péče o domácí mazlíčky – pejska a králíčky
  • něco si i vyrobíme
  • hry, dovádění a dobrodružné putování v přírodě
  • zpívání s kytarou a rytmickými nástroji
  • lanová dráha
  • koupání a kouzelný déšť

 

Bližší informace:

informace za sdružení Šemík: Lenka Lišková

tel. 737 850 446

e-mail: djsricmanice@centrum.cz

informace za LMŠ Šemíček: Jana Gajdušková

tel. 603 813 956

e-mail: velkajana@seznam.cz

 

 

2012-2020 © Dětská jezdecká škola Řícmanice 664 01, Tyršovo Návrší 119
Vytvořil Český server s.r.o. | Design JAK