O sdružení

Školička Šemíček - školka blízká přírodě

http://www.skolkasemicek.cz

FB: https://www.facebook.com/skolkasemicek/ 

jurta-semicek

plakat-A3

Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006914

Prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita 2.3 Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl 2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Výzva č. 47 Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Název projektu: Příměstské tábory v Moravském krasu

Cílem projektu je nabídnout pomoc rodičům pečujícím o děti školního a předškolního věku, kteří mají problém v době školních prázdnin zajistit péči o děti tak, aby mohli pokračovat v pracovním procesu. Tato pomoc bude poskytována provozováním příměstského tábora. Odborný personál, kvalitní program a dlouholeté zkušenosti Šemíka - sdružení při dětské jezdecké škole s pořádáním volnočasových aktivit pro děti tvoří dobrý základ pro úspěšnou realizaci projektu. Příjemce zajistí skupině rodičů dětí předškolního a školního věku v době školních prázdnin a omezeného provozu mateřských škol kvalitní program a péči tak, aby rodiče mohli dále vykonávat svoji pracovní činnost bez obav o bezpečí dítěte.

Šemík - sdružení při dětské jezdecké škole již disponuje zázemím pro pobyt dětí v případě špatného počasí, odpočinek dětí a pro některé programy. Využije stávající zázemí Lesní mateřské školky a Dětské jezdecké školy. Zde se nachází dvě klubovny, vybavená jurta, sociální zařízení včetně sprchové koutu. Školková zahrada disponuje dětským hřišťátkem, zahradou s vyvýšenými záhony, malým lesíkem a pískovištěm. Vše se nachází v bezprostřední blízkosti lesa. V případě zájmu lze využívat víceúčelové hřiště a koupaliště v Řícmanicích. Dojde tedy pouze k pořízení chybějícího vybavení příměstského tábora a dále již budou hlavní náplní projektu samotné příměstské tábory.

Projekt bude trvat 36 měsíců. Každý rok realizace proběhne 5 turnusů příměstských táborů - 4 v letních měsících a 1 v době jarních prázdnin. Cílů projektu bude dosaženo do data ukončení realizace projektu, tedy do 30. 6. 2020. Výstupem projektu bude 100 pracujících či studujících rodičů, kteří díky pobytu dítěte v příměstském táboře nebudou muset řešit hlídání dítěte v době jarních a letních prázdnin.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 494 250,00 Kč

Financování projektu (viz tabulka - způsobilé výdaje):

 

 

2012-2024 © Dětská jezdecká škola Řícmanice 664 01, Tyršovo Návrší 119
Vytvořil Český server s.r.o. | Design JAK